Сучасний бізнес активно розвивається і все частіше вдається до новітніх рішень, що дозволяють створювати ефективні та економічні моделі управління. Завдяки впровадженню IoT-рішень стає доступним виживання та зростання в умовах жорсткої конкуренції. Тим паче, що все більше законодавчих актів вимагають від бізнесу відповідати суворим вимогам.

Як бізнес використовує IoT?

Будь-яка компанія чи виробництво для управління потребує використання великого масиву даних. Від того, чи будуть вони отримані оперативно, чи будуть вірогідні, залежать багато рішень та ефективність усього підприємства. Але збір та обробка важливих даних при використанні класичних методів, може займати значний час і потребує багато людського ресурсу. Як результат – тимчасові й економічні втрати.

Впровадження IoT-рішень у бізнес-моделі дозволяє швидко вирішувати завдання, які раніше потребували багато часу та ресурсів. Тому диспетчеризація та автоматизація все більше мають попит.

Можливості застосування IoT у виробництві та бізнесі широкі, обмежуються лише фантазією й фінансовими спроможностями замовника.  Міжмашинне спілкування можливо організувати в будь-якому середовищі, де існують дані, які можна виміряти.

Приклади використання IoT в різних галузях

1. Розумні будинки та міста.

Ідея створення зручного міста не лише для мешканців, але й для управління має значну популярність у всьому світі. Заміна застарілих моделей керування на автоматизовані, організація диспетчеризації та моніторингу, збір та обробка оперативної інформації з важливих об’єктів інфраструктури тощо.

2. Виробництво.

Впровадження IoT у виробництво дозволяє  досягати значної економії. Бездротовий контроль за важливими вузлами та механізмами, отримання екстрених повідомлень, охорона та контроль співробітників дозволяють своєчасно реагувати на те, що відбувається, знижуючи ймовірність простою, неякісного виконання робіт, складних поломок.

3. Сільське господарство.

Впровадження сучасних досягнень Інтернету речей у сільському господарстві має велику кількість рішень, що дозволяють підвищувати врожайність, скорочувати поточні витрати та уникати незапланованих. Популярні рішення щодо автоматизації керування та контролю за обладнанням, кліматом, станом урожаю та техніки.

4. Логістика.

Відстежування активів та організація їх безпеки із застосуванням IoT-технологій вийшли на новий рівень. Дистанційний контроль місцеперебування вантажів, техніки тощо, допомагають не тільки відстежувати їх розташування, а й оперативно реагувати на зміни, що відбуваються з активами, які потребують додаткового контролю.

Впровадження IoT у бізнес відбувається активно та з кожним роком отримує все більшу кількість рішень. Вже сьогодні Atiko може запропонувати різні рішення, що підходять під Ваші проєкти або ж реалізувати Ваші технічні завдання.